Zapytanie ofertowe

EMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnych mieszanek lunchowych BIO na bazie surowców rolnictwa ekologicznego”

Cel: wdrożenie w przedsiębiorstwie nowej na skalę kraju innowacji produktowej, która przyczyni się do dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa EMIX.

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem projektu planowanego do realizacji przez firmę EMIX Sp. z o.o. jest wdrożenie innowacyjnych na skalę kraju mieszanek lunchowych BIO na bazie surowców rolnictwa ekologicznego, co spowoduje dywersyfikację działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Mieszanki te będą produktami o unikalnym składzie i walorach odżywczych, które dotychczas nie były wytwarzane w Polsce. Innowacja jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie współczesnych konsumentów oraz przyczyni się do niwelowania najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa. Dzięki wdrożeniu innowacji, firma osiągnie cel długofalowy – zwiększy swoją konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym. 

W wyniku realizacji projektu mają zostać wdrożone trzy nowe produkty spożywcze wytwarzane na bazie ziarna zbóż i suszu warzyw. Są to: 

 1. BIO mieszanka kaszy bulgur z suszonymi pomidorami i suszonymi czosnkiem;
 2. BIO mieszkanka kaszy orkisz z suszoną marchwią, porem i pasternakiem;
 3. BIO mieszanka kaszy jęczmiennej pęczak z soczewicą i suszonymi pomidorami. 

Zakres działań przewidzianych w ramach inwestycji obejmuje nabycie następujących środków trwałych: dozowniki z wagami kombinacyjnymi, taśmociąg grupujący, automat pakujący oraz waga dynamiczna. Nabycie wskazanych powyżej środków trwałych umożliwi firmie EMIX dywersyfikację działalności oraz wdrożenie do oferty nowych na skalę Polski produktów. 

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo,
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo,
 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.,
 4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 225 700,00 zł 
 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) – 1 przedsiębiorstwo.

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.,
 2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 2,00 EPC,
 3. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług – 930 000,00 zł.

Wartość projektu: 725 700,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 500 00,00 zł

type what you are looking for
wpisz czego szukasz