Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EMIX” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.3.3 Go to Brand pn.: „Budowanie rozpoznawalności produktów marki Emix na wybranych rynkach zagranicznych”.

Cel projektu: głównym celem projektu jest promocja i budowa rozpoznawalności produktów cukierniczych i zbożowych Emix na rynkach Niemiec, Holandii, Francji oraz ZEA do XII 2019r., a także zawarcie kontraktów handlowych na wymienionych rynkach do 2021r.

W wyniku realizacji projektu dojdzie do poszerzenia rynków zbytu, zdobycia cennych kontaktów handlowych, zwiększenia doświadczenia w działalności eksportowej oraz pogłębienie wiedzy Wnioskodawcy na temat trendów w branży: wyrobów cukierniczych oraz produktów przemiału zbóż. Zaplanowane w projekcie działania pozwolą firmie zwiększyć przychody z eksportu w perspektywie 3-letniej o ok. 22% w stosunku do wartości bazowej.

Wartość projektu: 226 100,00 zł
Dofinansowanie: 135 660,00 zł

type what you are looking for
wpisz czego szukasz