EMIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand pn.: „Rozwój marki EMIX na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży „Polskie Specjalności Żywnościowe”.

 

Cel projektu: promowanie produktów spożywczych marki EMIX oraz Marki Polskiej Gospodarki na wydarzeniach targowych o zasięgu międzynarodowym (PLMA w Amsterdamie – 2019, 2021, WorldFood w Kijowie – 2019, Expo Sweet w Warszawie – 2020), Anuga w Kolonii 2021 oraz misji wyjazdowej do Norymbergii powiązanej z targami BioFach – 2022.

 

W wyniku realizacji projektu przewiduje się umocnienie rozpoznawalności marki produktów EMIX i tym samym wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie nawiązać 5 nowych zagranicznych kontraktów handlowych. Nastąpi wzrost przychodów z eksportu ogółem i z eksportu produktów będących przedmiotem projektu (przychody skumulowane: 6,33 mln PLN od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do końca 2022 r.). W dalszej perspektywie sukces realizacji projektu pozwoli firmie na rozwój swojej oferty produktowej, rozszerzenie ekspansji eksportowej na kolejne rynki zagraniczne.

 

 

Wartość projektu: 227 650.00 PLN 

Dofinansowanie: 136 590.00 PLN

 
type what you are looking for
wpisz czego szukasz